Facebook'da Paylaş
Twitter'da Paylaş

İngilizce Seviye Tespit Sınavı

Boşlukları aşağıdaki kelimeler İle doldurarak seviyenizi ölçün.

1. Tom: How are you? Steve: _________ .

 1. Fine, thanks
 2. I’m Steve
 3. Yes please.

2. Jane: What are these? Liz ________ my business cards.

 1. They’re
 2. This is
 3. It’s

3. Are you married _____ single?

 1. and
 2. or
 3. but

4. What’s your email ________ ?

 1. address
 2. name
 3. number

5. My sister ________ .

 1. is ten
 2. is ten years
 3. has ten years

6. This is my boyfriend. ________ French.

 1. He's
 2. She’s
 3. It’s

7. I’m _______ taxi-driver.

 1. any
 2. an
 3. a

8. My teacher’s from Canada, and ________ name’s Lisa.

 1. your
 2. our
 3. her

9. Cambridge ________ a beautiful city.

 1. be
 2. are
 3. is

10. John and Tom are ________ friends.

 1. Peter
 2. Peter’s
 3. of Peter

11. What’s your _______ sport?

 1. important
 2. favourite
 3. beautiful

12. Jim _______ got a car.

 1. hasn’t
 2. isn’t
 3. haven’t

13. Excuse me. ________ got the time, please?

 1. You have
 2. Are you
 3. Have you

14. Joe: When’s our next lesson? Steve: _______Wednesday.

 1. In
 2. On
 3. At

15. I can ________ Spanish.

 1. speaking
 2. to speak
 3. speak

16. Jane: Is there a bus stop near here? Sue: ________ .

 1. Yes, there’s
 2. Yes, there is
 3. Yes, there are

17. Anna _______ in a bank.

 1. work
 2. works
 3. is work
 4. working

18. Let’s _______ tennis today.

 1. play
 2. to play
 3. playing
 4. plays

19. What time ________ get up in the morning?

 1. you
 2. do you
 3. are you
 4. you do

20. Mel loves snow but Tom doesn’t ________ it.

 1. likes
 2. like
 3. liking
 4. to like

21. Hi George! ________ a good weekend?

 1. Did you have
 2. Have you got
 3. Had you got
 4. Do you have

22. ________ to go for a pizza this evening?

 1. Do you like
 2. What do you want
 3. How aboutou want
 4. Would you likent

23. I _______ to Italy for my holiday last year.

 1. went
 2. go
 3. was
 4. were

24. I ________ 18 years old when I started my first job.

 1. were
 2. had
 3. was
 4. did

25. I didn’t ________ TV last night.

 1. watched
 2. watching
 3. watch
 4. not watched

26. My grandfather was born eighty years ________ .

 1. since
 2. last
 3. ago
 4. when

27. Sorry, I haven’t got _______ coffee. Is tea OK?

 1. some
 2. any
 3. many
 4. a

28. Waiter: Anything else, sir? Customer: _______________ .

 1. That’s all, thanks
 2. Here you are
 3. No, it isn’t
 4. You’re welcome

29. ______ is this T-shirt?

 1. How many
 2. How much
 3. How price

30. There aren’t _______ new houses in that street.

 1. many
 2. much
 3. some
 4. a lot

31. Hello, ____ I speak to Jane, please?

 1. do
 2. will
 3. can
 4. am

32. Look! it ________ .

 1. rains
 2. raining
 3. does rain
 4. is raining

33. London is _____ expensive than new York.

 1. more
 2. very
 3. too
 4. quite

34. alex loves giving presents. He’s very ________ .

 1. selfish
 2. shy
 3. lazy
 4. generous

35. What’s _______ ? You look upset.

 1. bad
 2. wrong
 3. happen
 4. matter

36. What _____ the food like at the party last night?

 1. did
 2. had
 3. was
 4. were

37. If you want to get fit, you ______ do more sport.

 1. will
 2. would
 3. should
 4. have

38. Jeff and Nancy ____________ to watch a film tonight.

 1. are going
 2. is going
 3. going

39. Have you ever _____ to Australia?

 1. been
 2. go
 3. be
 4. went

40. John _______ his wife in 2009.

 1. has met
 2. met
 3. did he meet
 4. was met

41. Jane is the __________ girl in her class.

 1. richer
 2. more popular
 3. worse
 4. happiest

42. It was nice to meet you. See you _______ , I hope.

 1. later
 2. more
 3. always
 4. longer

43. I’m _______ sorry, but I can’t come to your party tonight.

 1. much
 2. awful
 3. really
 4. such

44. I enjoy _______ because I like laughing.

 1. love stories
 2. comedies
 3. action films
 4. science fiction films

45. I’m sure ________ a great time at the party next Saturday.

 1. we’ll have
 2. we’re having
 3. we have
 4. we go to have

46. Are you going shopping?________ with you if you like.

 1. I’ll come
 2. I come
 3. I’m coming
 4. I can be coming

47. _______ anything next Friday?

 1. Do you
 2. Do you do
 3. Did you
 4. Are you doing

48. Excuse me, I _________ if you could show me the way to the train station?

 1. would like
 2. wonder
 3. may ask
 4. hope

49. How much time do you _______ doing your english homework?

 1. work
 2. give
 3. make
 4. spend

50. In England people usually _______ hands when they first meet.

 1. give
 2. shake
 3. take
 4. put

Daha fazla soru ve diğer diller için de deneme sınavları istiyorsanız;

http://www.dialogue.com.tr/data/test/default.asp sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

 

Sıkça Sorulan Sorular
1 kur ne kadar sürer?1 kur ne kadar sürerKurlara göre değişen bir saat sistemi vardır. Genellikle 6 kur olan kurslarda...
Kurstan önce seviye tespit sınavı yapılıyor mu?Kurstan önce seviye tespit sınavı yapılıyor mu?Başvurulan herhangi İngilizce kursu, hazırladığı sınavlarla öncelikle kişinin...
Hangi kurdan sonra ingilizce konuşabilirim?Hangi kurdan sonra ingilizce konuşabilirimHer kurs ilk kurdan sonra ya da belirlenmiş ders saati geçtikten sonra İngilizce konuşmayı...
Sadece konuşma eğitimi almak mümkün mü?Sadece konuşma eğitimi almak mümkün mü? İngilizce konuşmak anlamak ve yazmak kadar önemlidir. Ancak hiçbir eğitim...
Alınan belgelerin geçerliliği nedir?Alınan belgelerin geçerliliği nedir?Genellikle alınan belgelerin geçerliliği işlem yapacak olan kurum tarafından...
Ders dışı aktiviteler oluyor mu?Ders dışı aktiviteler oluyor mu?Kurslarda haftanın her günü konuşma (speaking), yazma (writing), okuma (reading)...
Çocuğum kursta ingilizce öğrenebilir mi?Çocuğum kursta ingilizce öğrenebilir mi?İngilizce kursları bu amaç için var. Algıların en açık olduğu ve öğrenmenin...
Özel dersler ingilizce öğrenmede yeterli mi?Özel dersler ingilizce öğrenmede yeterli mi?Özel dersler bire bir yapıldığı ve kişinin öğrenme hızına göre ilerlediği için...
Anket
İngilizce kursu seçerken nelere dikkat edersiniz?
 
Kimler Çevirimiçi
Şu anda 29 konuk çevrimiçi
Son Yorumlar
 • Sibel Görgülü
  Lise eğitimimi dil ile zenginleştirip Üniv. İngilizce Öğretmenliği okumak istiyorum. ... Devamı
 • Barış Dirgeoğlu
  Mrb, ben bu yıl üniv. hazırlık dönemimi bitirdim seneye yaz dönemim de Erasmus ile yu... Devamı

Fotoğrafçılık Kursu

Diksiyon
Diksiyon
Düşünceleri ve duyguları daha sağlam ve net belirtebilmek için kullanılan dili etkili bir şeki ve tekniklerle kullanma sanatıdır.
Advanced
Advanced
Zengin İngilizce gramer bilgisine, fonksiyonel dil kullanma yeteneğine sahip ileri bir okuma, yazma ve konuşma düzeyi
Konuşma Kulüpleri
ÜDS
Özellikle İngilizce kurslarının ders saati dışında öğrencilerin pratik yapması, sözlü dialog kurması için düzenlenmiş odalardır.
Sübliminal İngilizce
KPDS
Bilinçaltı Telkin Müziklerinden farklı olarak İngilizce Kelime ve Gramer öğretmek amacıyla hazırlanmış etkisi ispatlanmış setlerdir.
Toefl
Toefl
ABD’de ETS tarafından düzenlenen, TOEFL ana dili İngilizce olmayanların Amerikan İngilizcesi bilgisini ölmek için dünyanın birçok merkezinde ortak düzenlediği sınavdır.
Web Tasarımı
Web Tasarımı ve Seo Danışmanlığı - Webhome
İngilizce Dil Kursları © 2012-2015
Türkiye'nin En İyi İngilizce Dil Kursları